Privacy Statement

Inleiding
Hotel De Roode Schuur is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gasten en de bezoekers van zijn websites van essentieel belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van gasten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hotel De Roode Schuur houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van zijn dienstverlening legt Hotel De Roode Schuur gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, een online reservering maakt via onze website of een andere boekingssite, een diner, feest of ander evenement bij ons boekt, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met Hotel De Roode Schuur. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, reserveringen, functiegegevens en/of opgegeven interessen.

Hotel De Roode Schuur gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor zijn overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om gasten en geïnteresseerden van (nieuwe) producten en diensten van Hotel De Roode Schuur op de hoogte te houden.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden om u onze diensten aan te kunnen bieden. Wij vereisen van alle derden dat zij uw persoonlijke gegevens respecteren en behandelen zoals de wet voorschrijft en uw gegevens alleen verwerken in onze opdracht en op ons verzoek.

Wij werken samen met Oaky B.V. We gebruiken Oaky om met u te communiceren voor en tijdens uw verblijf. Op deze manier worden specifieke diensten of upgrades aangeboden die betrekking hebben op uw verblijf bij Hotel De Roode Schuur. Oaky treed namens ons op als data verwerken van uw persoonlijke gegevens met de bedoeling om deze diensten aan u aan te bieden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante producten en diensten van Hotel De Roode Schuur. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden onder aan de nieuwsbrief.

Klikgedrag en IP-adres
Op de website van Hotel De Roode Schuur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Hotel De Roode Schuur haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Hotel De Roode Schuur ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit  IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

Hotel De Roode Schuur en andere websites
Op de site van Hotel De Roode Schuur treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Hotel De Roode Schuur kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
Hotel De Roode Schuur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Hotel De Roode Schuur.